Tin tức

Volvo đi khắp Việt Nam

Volvo đi khắp Việt Nam

𝐊𝐲̀ 𝟏: 𝐂𝐡𝐢𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐂𝐮̛̣𝐜 𝐁𝐚̆́𝐜, 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐕𝐨𝐥𝐯𝐨 𝐯𝐮̛𝐨̛̣𝐭 đ𝐞̀𝐨 𝐭𝐫𝐚𝐨 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐦𝐨́𝐧 𝐪𝐮𝐚̀ 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦 𝐯𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨.

Rơi đúng vào giai đoạn cao điểm mùa mưa tháng 8 ở phía Bắc nên chặng đường lên Hà Giang và Yên Bái gặp không

Chi tiết »
Volvo đi khắp Việt Nam

𝐊𝐲̀ 𝟒: 𝐂𝐡𝐢𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐜𝐮̛̣𝐜 Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐚̆́𝐜, 𝐕𝐨𝐥𝐯𝐨 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐥𝐚́𝐢 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐚𝐨 𝐭𝐨̂́𝐜 𝐝𝐚̀𝐢 𝐛𝐚̣̂𝐜 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦

Mũi Sa Vĩ (còn được gọi là Mũi Gót) đánh dấu điểm cực Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc phường Trà Cổ, thành phố Móng

Chi tiết »
Volvo đi khắp Việt Nam

𝐊𝐲̀ 𝟓: 𝐓𝐡𝐚̆𝐦 𝐪𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐮̀𝐚 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐀́ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐍𝐢𝐧𝐡 𝐁𝐢̀𝐧𝐡, 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 đ𝐢 đ𝐞̂𝐦 𝐯𝐨̛́𝐢 đ𝐞̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐕𝐨𝐥𝐯𝐨

Ninh Bình cuốn hút tới kỳ lạ nhờ thiên nhiên non nước hữu tình, nhiều hang động kỳ vĩ cùng nhiều địa điểm tâm linh

Chi tiết »
Volvo đi khắp Việt Nam

𝐊𝐲̀ 𝟔: 𝐓𝐡𝐚̆𝐦 𝐤𝐡𝐮 𝐝𝐢 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐃𝐮 – 𝐧𝐨̛𝐢 𝐥𝐮̛𝐮 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐜𝐚̂𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐞̂̀ đ𝐚̣𝐢 𝐭𝐡𝐢 𝐡𝐚̀𝐨 𝐝𝐚̂𝐧 𝐭𝐨̣̂𝐜 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐭𝐚́𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐓𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐊𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐲̉ 𝐥𝐮̣𝐜 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢, đ𝐢 𝐪𝐮𝐚 𝐇𝐨̂̀ 𝐊𝐞̉ 𝐆𝐨̂̃ – 𝐡𝐨̂̀ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐨 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐇𝐚̀ 𝐓𝐢̃𝐧𝐡

Khu di tích Nguyễn Du thuộc địa phận Hà Tĩnh nhưng cách TP. Hà Tĩnh khoảng 45 km và nằm gần với con sông Cả

Chi tiết »
Volvo đi khắp Việt Nam

𝐊𝐲̀ 𝟕: 𝐌𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐨́𝐧 𝐪𝐮𝐚̀ 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦 𝐦𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐧𝐮́𝐢 𝐐𝐮𝐚̉𝐧𝐠 𝐁𝐢̀𝐧𝐡, 𝐪𝐮𝐚 𝐜𝐚́𝐧𝐡 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐠𝐢𝐨́ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐛𝐨̛̀ 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦

rở lại địa hình đồi núi ở chặng miền Trung với điểm đến Quảng Bình, nơi đây nổi tiếng với nhiều hang động kỳ bí

Chi tiết »
Volvo đi khắp Việt Nam

𝐊𝐲̀ 𝟖: 𝐓𝐡𝐚̆𝐦 𝐭𝐡𝐚́𝐩 𝐂𝐡𝐚̆𝐦 𝐜𝐨̂̉ 𝐧𝐠𝐡𝐢̀𝐧 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐚̣𝐢 𝐇𝐮𝐞̂́, 𝐕𝐨𝐥𝐯𝐨 𝐗𝐂𝟔𝟎 𝐑𝐞𝐜𝐡𝐚𝐫𝐠𝐞 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐱𝐚 𝐡𝐨̛𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐬𝐨̂́ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐨̂́

Ninh Thuận là nơi nổi tiếng với tháp Chàm (một cách gọi khác của tháp Chăm Pa) nhưng Huế mới là nơi có một tháp

Chi tiết »
Volvo đi khắp Việt Nam

𝐊𝐲̀ 𝟗: 𝐕𝐚̃𝐧 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮̀𝐚 𝐋𝐢𝐧𝐡 𝐔̛́𝐧𝐠, 𝐧𝐠𝐚̆́𝐦 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐓𝐡𝐞̂́ 𝐀̂𝐦 𝐜𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐭𝐚̣𝐢 Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠.

Chùa Linh Ứng là địa điểm nổi tiếng tại thành phố Đà Nẵng với 3 ngôi chùa cùng một tên gọi. Ngôi chùa mà chúng

Chi tiết »
Volvo đi khắp Việt Nam

𝐊𝐲̀ 𝟏𝟎: 𝐓𝐡𝐚̆𝐦 𝐥𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐒𝐨̛𝐧 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 đ𝐨̂̀ 𝐦𝐲̃ 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐤𝐲̉ 𝐥𝐮̣𝐜 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐭𝐚̣𝐢 𝐍𝐡𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠.

Đến với thành phố biển Nha Trang, đây là chặng đi trong ngày dài nhất trong hành trình với quãng đường ước tính ban đầu

Chi tiết »
Volvo đi khắp Việt Nam

𝐊𝐲̀ 𝟏𝟏: 𝐆𝐡𝐞́ 𝐭𝐡𝐚̆𝐦 𝐋𝐚̀𝐧𝐠 𝐠𝐨̂́𝐦 𝐂𝐡𝐚̆𝐦 𝐜𝐨̂̉ 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐀́, 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐕𝐨𝐥𝐯𝐨 𝐗𝐂𝟔𝟎 𝐑𝐞𝐜𝐡𝐚𝐫𝐠𝐞 𝐡𝐨̛𝐧 𝟏.𝟎𝟎𝟎𝐤𝐦 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐱𝐚̆𝐧𝐠

Địa điểm tiếp theo của chuyến đi là làng gốm Chăm cổ Bàu Trúc, nơi được xem là làng gốm Chăm cổ nhất Đông Nam

Chi tiết »
Volvo đi khắp Việt Nam

𝐊𝐲̀ 𝟏𝟐: 𝐓𝐨̛́𝐢 𝐓𝐏𝐇𝐂𝐌 𝐠𝐡𝐞́ 𝐪𝐮𝐚́𝐧 𝐜𝐚𝐟𝐞 𝐡𝐨̛𝐧 𝟓.𝟎𝟎𝟎 𝐜𝐨̂̉ 𝐯𝐚̣̂𝐭, 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐠𝐨̛̃ 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐋𝐞̂ 𝐊𝐡𝐚́𝐧𝐡 – 𝐓𝐮𝐚̂́𝐧 𝐊𝐡𝐚̉𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐚̂𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐱𝐨𝐚𝐲 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐡 𝐕𝐨𝐥𝐯𝐨

Điểm đến tiếp theo của hành trình là quán Cà phê Lúa – một không gian hoài niệm thành phố Hồ Chí Minh xưa cũ

Chi tiết »
Volvo đi khắp Việt Nam

𝐊𝐲̀ 𝟏𝟑: 𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̣𝐜 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐒𝐨́𝐜 𝐓𝐫𝐚̆𝐧𝐠, 𝐜𝐡𝐨̛̉ 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝟒𝟎𝟎𝐤𝐠 𝐠𝐚̣𝐨 𝐧𝐠𝐨𝐧 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐕𝐨𝐥𝐯𝐨 𝐗𝐂𝟒𝟎

Volvo Đi Khắp Việt Nam – Kỳ 13: Tiếp tục hành trình tới Sóc Trăng, chở gần 400kg gạo ngon nhất thế giới trên chiếc

Chi tiết »
Volvo đi khắp Việt Nam

𝐊𝐲̀ 𝟏𝟒 (𝐊𝐲̀ 𝐂𝐮𝐨̂́𝐢): 𝐓𝐡𝐚̆𝐦 đ𝐚̂́𝐭 𝐦𝐮̃𝐢 𝐂𝐚̀ 𝐌𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐦𝐚̀𝐧 đ𝐞̂𝐦 𝐛𝐮𝐨̂𝐧𝐠 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠, 𝐤𝐡𝐚́𝐦 𝐩𝐡𝐚́ 𝐫𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐔 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐇𝐚̣ 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚̉𝐦 𝐱𝐮́𝐜 𝐭𝐮̛̣ 𝐡𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐢 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐍𝐚𝐦 đ𝐚̂́𝐭 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜

Sau 17 ngày hành trình vượt khoảng 5,000 km từ Lũng Cú (Hà Giang) – đỉnh cực Bắc của Tổ quốc, qua hàng chục tỉnh

Chi tiết »

Tin tức volvo

0926 511 511 Scroll to Top